اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

1400/08/10

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
دیجیتال مارکتینگ

1400/08/04

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

  آخرین اخبار

  کارگاه آموزشی «سامانه جامع تجارت»
  ویژه تولیدکنندگان لوازم خانگی استان

  پنجشنبه شانزدهم تير 1401

  برگزاری کلاس آموزشی
  سامانه جامع تجارت و اصول صادرات و واردات

  يکشنبه بیست و نهم خرداد 1401

  کسب رتبه اول آموزش توسط اتاق بازرگانی تبریز

  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1400
  چهارشنبه بیست و دوم دي 1400