اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

1400/08/10

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
دیجیتال مارکتینگ

1400/08/04

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

  آخرین اخبار

  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می کند؛
  دوره آموزشی «آشنایی با حمل و نقل و بیمه در تجارت خارجی»

  سه شنبه پانزدهم آذر 1401

  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می کند؛
  دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی

  دوشنبه چهاردهم آذر 1401

  به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی «تبیین قوانین و مقررات امور مالیاتی» برگزار شد

  چهارشنبه نهم آذر 1401

  به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی « تبیین قوانین و مقررات امور مالیاتی » برگزار می شود

  شنبه پنجم آذر 1401

  به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز؛
  کلاس آموزشی «آشنایی با شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی» برگزار شد

  پنجشنبه سوم آذر 1401