اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
بخشودگی جرائم پرداخت حق بیمه

1400/03/17

لینک وبينار دوره های آموزشی مجازی

1399/12/13

توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی تبریز؛
دوره ارزیابی عملکرد کارکنان ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

1399/10/07

لینک وبينار آموزشی "آشنایی با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ( epl)"

1399/08/12

لینک وبينار آموزشی "امور گمرکی و ترخیص کالا"

1399/07/28

  آخرین اخبار

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1399

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه بیست و سوم دي 1399

  جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه شانزدهم دي 1399

  برگزاری دوره های آموزش مجازی( آنلاین) بازاریابی دیجیتالی برای اعضاء اتاق تبریز

  سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1399

  کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی با محوریت امور بیمه شدگان و مستمری ها در محل اتاق تبریز برگزار شد.

  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398