اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

آخرین اخبار

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن در اتاق تبریز برگزار شد.

شنبه دوازدهم خرداد 1397

دوره آموزشی تجارت بین الملل در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه سی ام آذر 1396