اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار آموزشی "آشنایی با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ( epl)"

1399/08/12

لینک وبينار آموزشی "امور گمرکی و ترخیص کالا"

1399/07/28

لینک وبينار آموزشی "اینکوترمز"

1399/07/23

لینک وبينار آموزشی "آشنایی با ارزهای دیجیتال"

1399/07/21

لینک وبينار آموزشی "اعتبارات اسنادی"

1399/07/19

  آخرین اخبار

  برگزاری دوره های آموزش مجازی( آنلاین) بازاریابی دیجیتالی برای اعضاء اتاق تبریز

  سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1399

  کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی با محوریت امور بیمه شدگان و مستمری ها در محل اتاق تبریز برگزار شد.

  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398

  کارگاه دو روزه آشنایی با تجارت عراق در اتاق تبریز برگزار شد.

  پنجشنبه هیجدهم مهر 1398

  کارگاه آموزشی آشنایی با تجارت روسیه

  چهارشنبه دهم مهر 1398

  کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن در اتاق تبریز برگزار شد.

  شنبه دوازدهم خرداد 1397