اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با فرصت های تجاری بازار عراق

1400/06/15

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی ( EPL )

1400/06/11

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
مزایای تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

1400/06/07

  آخرین اخبار

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1399

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه بیست و سوم دي 1399

  جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه شانزدهم دي 1399

  برگزاری دوره های آموزش مجازی( آنلاین) بازاریابی دیجیتالی برای اعضاء اتاق تبریز

  سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1399

  کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی با محوریت امور بیمه شدگان و مستمری ها در محل اتاق تبریز برگزار شد.

  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398