اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

آخرین اخبار

برگزاری دوره های آموزش مجازی( آنلاین) بازاریابی دیجیتالی برای اعضاء اتاق تبریز

سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1399

کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی با محوریت امور بیمه شدگان و مستمری ها در محل اتاق تبریز برگزار شد.

دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398

کارگاه دو روزه آشنایی با تجارت عراق در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه هیجدهم مهر 1398

کارگاه آموزشی آشنایی با تجارت روسیه

چهارشنبه دهم مهر 1398

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن در اتاق تبریز برگزار شد.

شنبه دوازدهم خرداد 1397