اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

1400/08/10

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
دیجیتال مارکتینگ

1400/08/04

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

  آخرین اخبار

  دوره آموزشی آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد

  چهارشنبه پنجم بهمن 1401

  در اتاق تبریز؛
  نیازمندی های آموزشی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی احصاء شد

  دوشنبه دوازدهم دي 1401

  دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» برگزار می شود

  دوشنبه دوازدهم دي 1401

  در اتاق تبریز برگزار می شود؛
  نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

  يکشنبه یازدهم دي 1401

  مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می کند؛
  دوره آموزشی « آشنایی با تدوین و تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی »

  دوشنبه بیست و یکم آذر 1401