اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

آرشیو آخرین اخبار

دوره آموزشی « تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برگزار شد

دوره آموزشی « تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برگزار شد

(12)

دوره آموزشی « تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» توسط واحد آموزش اتاق تبریز برگزار شد.

چهارشنبه 10 اسفند 1401
تفاهم نامه آموزشی مابین اتاق تبریز و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز منعقد شد

تفاهم نامه آموزشی مابین اتاق تبریز و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز منعقد شد

(8)

تفاهم نامه آموزشی مابین اتاق تبریز و دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز منعقد شد.

پنجشنبه 27 بهمن 1401
دوره آموزشی « تبیین دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد در خصوص کالاهای صادراتی و وارداتی»

به همت واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود؛

دوره آموزشی « تبیین دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد در خصوص کالاهای صادراتی و وارداتی»

(12)

دوره آموزشی « تبیین دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد در خصوص کالاهای صادراتی و وارداتی» به همت واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود.

پنجشنبه 27 بهمن 1401
دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » در اتاق تبریز برگزار شد

به همت واحد آموزش اتاق تبریز؛

دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » در اتاق تبریز برگزار شد

(6)

دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » به همت واحد آموزش اتاق تبریز برگزار شد.

چهارشنبه 19 بهمن 1401
دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » در اتاق تبریز برگزار می شود

به همت واحد آموزش اتاق تبریز؛

دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » در اتاق تبریز برگزار می شود

(7)

دوره آموزشی « فرآیند دریافت نشان حلال » به همت واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود.

يکشنبه 16 بهمن 1401
دوره آموزشی آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد

(10)

دوره آموزشی «آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و نحوه رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی» در اتاق تبریز برگزار شد.

چهارشنبه 5 بهمن 1401
نیازمندی های آموزشی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی احصاء شد

در اتاق تبریز؛

نیازمندی های آموزشی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی احصاء شد

(14)

نیازمندی های آموزشی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی در جلسه ای مشترک با واحد آموزش اتاق بازرگانی تبریز احصاء شد.

دوشنبه 12 دي 1401
دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» برگزار می شود

دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» برگزار می شود

(7)

دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.

دوشنبه 12 دي 1401
نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

در اتاق تبریز برگزار می شود؛

نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

(10)

نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی با واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود.

يکشنبه 11 دي 1401
دوره آموزشی « آشنایی با تدوین و تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی »

مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می کند؛

دوره آموزشی « آشنایی با تدوین و تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی »

(14)

دوره آموزشی « آشنایی با تدوین و تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی » به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.

دوشنبه 21 آذر 1401