اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

آرشیو تقویم آموزشی

نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

(29)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

دوشنبه 10 آبان 1400
دیجیتال مارکتینگ

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

دیجیتال مارکتینگ

(28)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

سه شنبه 4 آبان 1400
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

(26)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

سه شنبه 27 مهر 1400
کلاس های آموزش حضوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ( 25 تا 28 مهر 1400)

کلاس های آموزش حضوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ( 25 تا 28 مهر 1400)

(28)

.

يکشنبه 25 مهر 1400
آشنایی با فرصت های تجاری بازار عراق

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

آشنایی با فرصت های تجاری بازار عراق

(67)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

دوشنبه 15 شهريور 1400
آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی ( EPL )

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی ( EPL )

(43)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

پنجشنبه 11 شهريور 1400
مزایای تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

مزایای تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

(44)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

يکشنبه 7 شهريور 1400
ثبت سفارش کالا

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

ثبت سفارش کالا

(49)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

يکشنبه 31 مرداد 1400
امور گمرکی و ترخیص کالا

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

امور گمرکی و ترخیص کالا

(54)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

دوشنبه 18 مرداد 1400
قوانین و مقررات صادرات و واردات

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی

قوانین و مقررات صادرات و واردات

(36)

توجه داشته باشيد لينك تا 1 ساعت قبل از شروع كلاس غير فعال است.

چهارشنبه 13 مرداد 1400