اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1396
کد 10

دوره آموزشی تجارت بین الملل در اتاق تبریز برگزار شد.

دوره تکمیلی تجارت بین الملل از سری دوره های آموزشی اتاق تبریز برای اعضاء برگزار شد.
دوره تکمیلی تجارت بین الملل توسط محمدعلی دانشفر ( مدرس دانشگاه ) در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.