اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 30 فروردين 1397
کد 11

دوره های آموزشی سال 97

.

دوره عمومی و تخصصی قواعد بازرگانی :

•    اصول قوانین صادرات و واردات
•    قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا
•    اعتبارات اسنادی ( LC ) و مقررات حاکم بر آن
•    آموزش کار با پنجره واحد
•    اینکو ترمز
•    اسناد حمل و نقل

دوره حسابداری و مالی :

•    مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
•    آشنایی با حسابداری عمومی در شرکت ها

دوره های حقوقی :
•    آشنایی با اهم مسائل حقوقی قراردادهای تجاری
•    آشنایی با قوانین و مقررات مناقصات
•    آشنایی با قانون تجارت
•    مدیریت  ادعا
•    آشنایی با مذاکرات ( مبتنی بر قراردادهای تجاری ) حقوق شرکت ها
•    آشنایی با مقررات حقوقی وکیفری حاکم برچک وسایر اسناد تجاری

آشنایی با قوانین و مقررات :
  • آشنایی با قوانین و مقررات کار
  • آشنایی با قوانین و مقرات مالیات
  • آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
  • آشنایی با قوانین و مقررات گمرک
دوره های عمومی بازاریابی و فروش و کاربردی وتخصصی مدیریت:

•    مبانی و اصول بازاریابی
•   مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
•    مدیریت تبلیغات وبسته بندی
•    مدیریت فروش در شرایط رکود
•    تجارت الکترونیک (Ecommerce)
•    آشنایی با مکاتبات بازرگانی بین المللی
•    اصول وفنون مذاکره
•    آشنایی با آداب وتشریفات اداری وتجاری
•    مدیریت برند
•    آشنایی با مدیریت زمان
•    آشنایی با مبانی مدیریت پروژه
•    مدیریت کیفیت
•    مدیریت بهره وری
•    دوره های تخصصی بورس
آینده پژوهشی وتوسعه کسب و کار:
•    نقش استارت آپ ها در رونق محیط کسب و کار
•    تفکر خلاق وکسب وکارهای خوش آتیه
•    کسب وکارهای مجازی مبتنی بر تغییر رفتارهای اجتماعی