اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398
کد 18

کارگاه دو روزه آشنایی با تجارت عراق در اتاق تبریز برگزار شد.

با توجه به بازارهای بکر وفضای مناسب برای ورود به بازارعراق برای واحدهای تولیدی وصنعتی استان واحد آموزش اتاق بازرگانی تبریز کارگاه دوروزه آشنایی با تجارت عراق با تدریس مهدی نجات نیا رایزن پیشین بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران درعراق رابرای فعالان اقتصادی استان برگزار نمود.
دراین کارگاه آموزشی اطلاعات جغرافیایی وجمعیتی کشورعراق نحوه تبلیغات وبازاریابی وچگونگی ثبت شرکت وبرند در آن کشوروهمچنین استاندارد وکنترل کیفیت،اطلاعات گمرکات مرزی مشترک نمایشگاهها و فروشگاهها وسیستم های بانکی وسایر قوانین ومقررات در خصوص تجارت با عراق مورد بحث وبررسی قرارگرفت.


اطلاعات تجاری عراق

اطلاعات تجاری قطر

اطلاعات تجاری کویت