اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398
کد 19

کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی با محوریت امور بیمه شدگان و مستمری ها در محل اتاق تبریز برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان ارشد سازمان تامین اجتماعی محمد حسین یکانی رئیس اداره بیمه شدگان و ناصر جلالی نیا رئیس اداره مستمری و با حضور نمایندگان واحد های تولیدی و صنعتی و خدماتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
محمد حسین یکانی رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی استان با تاکید بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی است که دامنه فعالیت آن بسیار گسترده است در خصوص انواع بیمه به طور کلی یادآور شد: انواع بیمه به سه نوع کلی، بیمه اجباری، بیمه توافقی و بیمه خاص  تقسیم  می شود. وی در خصوص مشمولیت انواع بیمه ها با قانون کار در کشورگفت: تنها بیمه اجباری مشمول قانون کار است.
رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به مزیت های بیمه توافقی و خاص یادآور شد: متاسفانه اطلاعات عموم شهروندان از انواع بیمه های به خصوص بیمه های توافقی و خاص بسیار محدود است و یکی از اهداف مهم این کارگاه ها می تواند آشنایی بیشتر شهروندان با انواع بیمه ها با توجه به اهمیت صنعت بیمه در صیانت از نیروی کار کشور باشد.
ناصر جلالی نیا رئیس اداره مستمری اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به این نکته که به طور کلی حوزه مستمری به سه بخش درمانی، کمک های کوتاه مدت و کمک های بلند مدت تقسیم می شود. در خصوص چشم انداز خدمت گیرندگان از این سازمان گفت: عمدتا خدمت گیرندگان با چشم انداز اخذ حمایت های بلند در این صنعت سرمایه گذاری می کنند.
رئیس اداره مستمری اداره کل تامین اجتماعی استان در ادامه نحوه حمایت سازمان تامین اجتماعی در بخش های سه گانه را  تشریح نمود.
در خاتمه کارشناسان ارشد تامین اجتماعی استان به سوالات نمایندگان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پاسخ دادند.