اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399
کد 30

ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛

دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات ویژه همکاران طی دو جلسه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. پیش از این نیز دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان طی سه جلسه در اتاق تبریز برگزار شده بود. 
همچنین دوره آموزشی گزارش نویسی از جلسات، دیگر دوره آموزشی ویژه کارکنان اتاق است که طی دو جلسه در روزهای آتی برگزار خواهد شد.