اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1399
کد 31

ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛

دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات ویژه همکاران طی دو جلسه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. پیش از این نیز، دوره های آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات و ارزیابی عملکرد کارکنان برگزار شده بود.

گفتنی است این دوره های آموزشی طی هفته های آتی نیز ادامه دار خواهد بود.