اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1400
کد 44

در اتاق تبریز؛

دوره های آموزشی تدوین قراردادهای تجاری و آشنایی با قوانین مالیاتی برگزار شد

دوره های آموزشی تدوین قراردادهای تجاری و آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، دوره های آموزشی تدوین قراردادهای تجاری و آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در ادامه برنامه های آموزشی اتاق بازرگانی تبریز طی روز های یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری در این اتاق برگزار شد. 

دوره های آموزشی وب مارکتینگ، اصول و فنون نوین بازاریابی، آشنایی با آخرین تغییرات قوانین کار، آشنایی با آخرین تغییرات قوانین تامین اجتماعی و آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دوره های حضوری برگزار شده در اتاق طی هفته های قبل بودند. 

گفتنی است دوره های آموزشی اتاق تبریز در هفته های آینده ادامه دار خواهد بود.