اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 30 دي 1400
کد 49

کلاس آموزشی « روش های نوین تبلیغات تجاری 1 و 2 »

29 و 30 دی 1400
مدرس: دکتر محمد فاریابی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز