اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 19 اسفند 1400
کد 50

کسب رتبه اول آموزش توسط اتاق بازرگانی تبریز

اتاق بازرگانی تبریز توانست در حوزه آموزش رتبه اول را در بین اتاق های بازرگانی کشور کسب کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، اتاق بازرگانی تبریز با برگزاری دوره های آموزشی مختلف در طول سال ۱۴۰۰، رتبه اول کشور را در حوزه آموزشی کسب کرده و توانست در این حوزه موفق عمل کند. 

در این راستا در همایش مدیران و مسئولان آموزشی اتاق های بازرگانی سراسر کشور، از مسئول آموزش اتاق تبریز تجلیل و قدردانی شد. 

گفتنی است پیش از این نیز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توانسته بود رتبه اول را در بین های اتاق های بازرگانی سراسر کشور کسب کند.