اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : يکشنبه 29 خرداد 1401
کد 51

برگزاری کلاس آموزشی

سامانه جامع تجارت و اصول صادرات و واردات

کلاس آموزشی « سامانه جامع تجارت و اصول صادرات و واردات» با حضور اعضای انجمن تولیدکنندگان ‌و صادرکنندگان مبلمان آذربایجان شرقی برگزار شد.
کلاس آموزشی « سامانه جامع تجارت و اصول صادرات و واردات» به همت امور آموزشی اتاق تبریز و با حضور اعضای انجمن تولیدکنندگان ‌و صادرکنندگان مبلمان آذربایجان شرقی در محل این اتاق برگزار شد. 

این دوره آموزشی با تدریس آقایان هنربر و نجف لو از سازمان صمت استان همراه بود.