اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : يکشنبه 11 دي 1401
کد 71

در اتاق تبریز برگزار می شود؛

نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی با واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود.
نشست مشترک مدیران آموزش و منابع انسانی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری آذربایجان شرقی با واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می شود.

این نشست ساعت 9 صبح روز دوشنبه، 12 دی 1401 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار خواهد شد. 

  • واحد ارجاع دهنده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز