اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : دوشنبه 12 دي 1401
کد 72

دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» برگزار می شود

دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.
دوره آموزشی « آشنایی با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» با تدریس محمد آهنی، رییس امور مالیاتی توسط اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود. 

این دوره آموزشی، ساعت 16 روز سه شنبه 13 دی 1401 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار خواهد شد. 
  • واحد ارجاع دهنده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز